Det finns vissa hinder som är vanligare än andra på hinderbanor. Det kommer du märka om du kör många lopp runt om i landet. Några hinder är helt enkelt populärare att placera ut än andra. Det är dags att kika på vilka hinder det är som ofta dyker upp på hinderbanor.

Rampen

Ett av de vanligaste hindren på hinderbanor är en ramp. En rap är ett högt hinder med en sluttande stigning som du ska ta dig över. Detta hinder är oftast extra svårt att ta sig över då det är halt.

I en ramp får du verkligen öva på din teknik. Det gäller nämligen inte att spring så snabbt som möjligt för att komma över rampen. Istället gäller det att ta långa, explosiva steg så att du snabbt kommer upp till kanten.

På de flesta tävlingar finns det ett flertal rep som hjälper tävlande att ta sig över hindret.

Väggen

Ett annat vanligt hinder är den så kallade väggen. Det är helt enkelt en vägg du ska ta dig över. För att enklast komma över ska du springa och sätta ett steg i väggen. Ibland finns det även rep man kan använda för att ta sig över.

Armgång

Armgång är ett hinder du ofta ser på hinderbanor. Här kommer din armstyrka väl till hands. Ibland kallas hinder med armgång för Monkey Bar då du ska hålla fast i pinnarna som en apa, alltså fingrarna ska peka framåt.

Över och under

Detta hinder är till för dig som vill testa din snabbhet och rörlighet i ett. Det finns en blandning av låga och höga hinder som du ska ta dig under och över. Det ska dessutom ske så snabbt som möjligt. Här gäller det att öva för att finna den teknik som får dig genom hindret så snabbt som möjligt.

Fler mindre hinder

Det finns fler mindre hinder som du ofta ser på en hinderbana. De följande är några av de hinder som du kan stöta på.

Taggtråd

Ytterligare ett vanligt hinder är låg sittande taggtråd. I detta hinder gäller det att du smidigt kravlar dig fram under taggtråden. Här får du alltså direktkontakt med marken.

Många hinder på hinderbanor har hämtats med inspiration från militära hinderbanor. Du kan alltså förvänta dig att de är riktigt tuffa hinder som finns på banan.

Bära stockar

Att bära något riktigt tungt är vanliga på en hinderbana. Ofta är det stora stockar som ska bäras över en längre sträcka.

Näthinder

Ett stort är uppspänt över marken, antingen i en lodrät eller vågrät position. Här ska du kravla dig igenom det.

Swing over

Med hjälp av ett tjockt rep eller liknande ska du svinga dig över vatten, lera eller liknande.